Spregovorite, zaupajte, tako si pomagate sami
040 77 11 77

Vzroki, na katere nimamo neposrednega vpliva

  • Dedni faktorji

V nekaterih družinah se alergije pojavljajo pogosteje. Če ima alergijo eden od staršev ali celo oba, je zelo verjetno, da bo alergičen tudi otrok. Govorimo o dednih dispozicijah, ki so definirane kot trajna telesna ali duševna pripravljenost za nekaj oz. nagnjenost, dovzetnost za določene dogodke, stanja, težave, bolezni. Ni pa nujno, da dedne dispozicije izvirajo od naših neposrednih prednikov, lahko so pogojene tudi z več generacijami nazaj.

P 6

  • Mikroklimatske spremembe in onesnaženost okolja vpliva na hrano, ki jo zaužijemo. Tudi naravno okolje se nenehno spreminja, industrija uvaja vedno nove tehnologije za pridelavo in predelavo hrane, kar posledično deluje na slehernega posameznika.
  • Virusne okužbe.
  • Psihične in fizične obremenitve kot posledica sodobnega življenjskega sloga.
  • Travme, stigmatizacije, tragični dogodki, naravne katastrofe, itd.

 

 

Vzroki, na katere imamo neposredni vpliv

Vzroki, na katere imamo neposredni vpliv so v glavnem vedenjski vzorci, ki jih lahko odpravljamo ali vsaj omilimo z različnimi tehnikami metode OSD. Na te vzroke lahko vplivamo s tem, da o njih spregovorimo in poiščemo pomoč ali jih ozavestimo in s pomočjo tehnik metode OSD odpravimo.

  • Prevelika higiena in premajhna izpostavljenost različnim snovem (tudi umazaniji) lahko zmanjša odpornost organizma na alergene.
  • Vzpostavljeni obrambni mehanizmi, predvsem perfekcionizem, manipulacija, kompenzacija, projekcija, represija.

Obrambni mehanizmi so podzavestni in se jih ne zavedamo. Zavedamo se lahko, da pretirano pospravljamo, čistimo, da pretiravamo v higieni, zaščiti otroka pred raznimi prehladi in obolenji (pretirano oblačenje tudi ko za to ne obstajajo razlogi, vidno predvsem v vrtcih) itd., na kar nas opozarja tudi ožje in širše družbeno okolje. Ko poiščemo pomoč ugotovimo, da lahko iz našega perfekcionizma izhajajo tudi mnoge alergije, ki jih lahko z lastno aktivnostjo razbijemo in s tem izničimo njihov vzrok. Če smo manipulativni lahko alergije uporabljamo za svoje privilegije, da nam določenih aktivnosti ni potrebno izpeljati. Tudi pri projekciji oz. prenosu krivde na druge lahko alergije uporabimo kot sredstvo. Lastno neaktivnost lahko kompenziramo v alergijah, ki nam izbijajo vedno takrat, ko nekdo od nas nekaj pričakuje in tega nočemo ali ne zmoremo izpeljati.

  • Stres in medsebojna neskladja.

Stres in medsebojna neskladja lahko omilimo ali odpravimo, seveda, če nismo žrtvenega značaja in nam vse to ustreza, da lahko objokujemo svojo usodo.

  • Neugodna in, za naše psihosomatsko neravnotežje najnevarnejša osnovna čustva kot: strah, jeza, krivda.

Leave a Reply

ODPRAVLJANJE ALERGIJ S POMOČJO "TOP" TEHNIKE

vrem        

Hitro, učinkovito, trajno odpravljanje alergij in drugih preobčutljivosti.

metoda osd