Spregovorite, zaupajte, tako si pomagate sami
040 77 11 77

POGOVOR SE vam omogoča, da se lahko v času od 8. ure zjutraj do 24. ure zvečer pogovorite o katerikoli svoji težavi, problemu, na kateremkoli področju svojega življenja. Na drugi strani linije boste vedno doživeli odziv osebe, ki vam bo prisluhnila in svetovala. Pogovor.se se razlikuje od drugih, že obstoječih linij, po tem, da linija ni vezana na specifične probleme, niti ne nujno probleme. Po tej liniji se lahko pogovarjate tudi, če nimate težav in si želite samo pogovora, ste mogoče osamljeni, niste slišani… Pogovorite se lahko tudi o tem, kje in kako poiskati ustrezno podporo in pomoč. Pri tem vam pomagata,

mag. Darija Žgavc, univ.dipl.psih.

Je praktično usmerjena psihologinja, državna svetnica na področju vzgoje in izobraževanja, predavateljica v več državnih in privatnih izobraževalnih institucijah, mentorica v diplomskih, projektnih, raziskovalnih nalogah in terapevtka odvisnosti.

Pomaga pri diagnosticiranju in odpravljanju problemov in težav:

 • najrazličnejših vrst odvisnosti, odklonov v vedenju in osebnosti,
 • težav otrok, mladostnikov ter problemov, težav z njimi,
 • v medosebnih in družinskih odnosih,
 • izčrpanosti oz. izgorelosti.

Reference:

 • predava v petih IC po SLO,
 • izvedla preko 500 seminarjev, delavnic, predavanj z najrazličnejšo tematiko,
 • avtorica mnogih strokovnih del in prispevkov na državnih in mednarodnih kongresih, simpozijih,
 • avtorica in soavtorica poljudnih in strokovnih knjig, priročnikov, učbenikov,
 • soavtorica metode OSD in tehnike TOP.

Rajmund Jug, asistent praktik

Z naborom znanj in izkušenj iz različnih področij zainteresiranim posameznikom in družinam nudi podporo, varno, zaupno zavetje za odprt pogovor.

Pomaga pri:

 • uvidu vase, v to, kar vsak zase je, v situacijo, ki jo doživlja,
 • osvetlitvi dogajanja z drugačnega zornega kota,
 • okrepitvi močnih področij samopodobe,
 • najhitrejšem razvoju veščin in lastnosti za uspešno delovanje,
 • odpravljanju notranjih ovir, težav, motenj, bolezni,
 • zasledovanju konkretnih ciljev,
 • pripravi na izpite, spraševanje, kontrolne naloge in druge življenjske preizkušnje,
 • (odpravljanje spominskih blokad, treme, itd.)

Reference:

 • več desetletne izkušnje iz uspešnega individualnega svetovanja in obravnave ljudi z najrazličnejšimi težavami, motnjami, boleznimi,
 • koordiniranje in sodelovanje v izvedbah več kot 500 seminarjev, predavanj delavnic s področja osebnostnega nadgrajevanja, samoobvladovanja in obvladovanja drugih,
 • soavtor različnih publikacij, priročnikov, metode OSD in tehnike TOP.

ODPRAVLJANJE ALERGIJ S POMOČJO "TOP" TEHNIKE

vrem        

Hitro, učinkovito, trajno odpravljanje alergij in drugih preobčutljivosti.

metoda osd